Tuesday, January 22, 2013

ATTENTION!!!!!

Bagi pelajar berikut, sila buat pembayaran pendaftaran secepat yang mungkin. Sekiranya ada sebarang masalah sila berurusan dengan pihak akaun.

1. Geetha Martin
2. Mohd Quishaiey
3. Nurain Syasyabilla
4. Presiadip Kaur
5. Shalome Shobani
6. Sharmilawathy
7. Karthi
8. Teh Tian Feng
9. Mohd Riduan

**kindly update your friends regarding this matter. 

No comments:

Post a Comment