Tuesday, April 24, 2012

Hostel Accommodation

Dear All Sem 5 & Sem 6,

Any of you wish to stay at hostel during Final Exam please Log In to http://www.nicenet.org

Regards,
Miss Natasha

Monday, April 23, 2012

Briefing For Semester 6 (Practical Training 2)

Dear Students,

There will be short briefing on 11/05/2012 at 10:00am-12:00pm in Purple Lecture Theater.
Attendance is compulsory to all.


Regards,
Miss Natasha

Briefing For Semester 5 (Practical Training 1)

Dear students,

There will be short briefing on 11/05/2012 at 9:00am-10:00am in Purple Lecture Theater
Attendance is compulsory.

Regards,
Miss Natasha

Final Exam Date for Practical 1 & 2

Dear students,


Semester 5
OSPE : 09/05/2012
WRITTEN : 11/05/2012

Semester 6
OSPE : 10/05/2012
WRITTEN : 11/05/2012

The date is finalized and it can't be changed. Any over lap subject with repeat paper please call PN YANA.
Any repeaters for any paper please call me for your repeat paper date.


Regards,
Miss Natasha

Sunday, April 8, 2012

Tarikh Kemasukan Semula Latihan Praktis 2

Student Semester 5,

Ada sedikit perubahan untuk jadual, tarikh kemasukan latihan praktis 2 adalah pada 30 JULY 2012.
Ini kerana jadual perlu diselaraskan dengan takwim UNIKL.

Segala kesulitan amat dikesali.

Miss Natasha.

Sunday, April 1, 2012

Baucar MARA

Pelajar Tajaan MARA,

Merujuk kepada post yang lalu, ada sedikit perubahan. Pihak akaun kolej akan memberikan anda semua baucar berkenaan semasa Peperiksaan Akhir Semester nanti. Kesulitan amat dikesali.

Terima Kasih,

Miss Natasha